Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mettes frisør & aromaterapi

En pause i hverdagen

HOMØOPRAKTIKER

     En Homøopraktiker er en allmenn praktiserende alternativ behandler som behersker minst en av de 31 behandlingsformer som ligger under NLH.

Behandleren utøver metoder som forebygger , utleder og regulerer pasientens helse.

Våre behandlingsformer er godkjent av Helsedirektoratet.

Det stilles fagkrav til hver behandlingsform.

Helsemyndighetene har tilrettelagt en registerordning for alternative behandlere som gir momsfritak.

For å kunne registrere seg i registeret må terapeuten være medlem av en godkjent utøverorganisasjon.

NLH stiller fagkrav til sine medlemmer som må oppfylles , før slik registrering kan foretas.

Medlemsforpliktelser :

 • Følge norske lover og forskrifter.
 • Følge foreningens vedtekter og etiske regler.
 • Vise høy moralsk og faglig standard.
 • Ta utdannelse i henhold til NLHs fagkrav.
 • Delta i faglig oppdatering i regi av NLH eller i egen regi.
 • Tegne de forsikringer som foreningen måtte bestemme .
 • Betale fastsatt kontingent.

For å øke pasientsikkerheten holder NLH årlige faglige oppdateringskurs for sine medlemmer.

Helsedirektoratet stiller også krav til utøverorganisasjonen som NLH må oppfylle .

Noen krav er :

 • Alle medlemmer som praktiserer må være ansvarforsikret.
 • Forsikringsbevis og medlemskap fornyes årlig.
 • Foreningen må ha klageorgan for pasienter og medlemmer.
 • Ha etisk utvalg , vedtekter og etiske regler .
 • Ha eksklusonsregler som kan fjerne uetisk virksomhet og brudd på loven om alternativ behandling og pasientrettighetsloven mv.
 • NLH plikter å registrere terapeuter med godkjente fagkrav i registeret for alternative behandling i Brønnøysundregistrene.
 • Følge med på evt, brudd på markedsføringsforskriften og loven om alternativ behandling.

Hentet fra informasjonsbrosjyren for Homøopraktiker Foreningen NLH